APPARTEMENTENBOERDERIJ BALK

De basis voor deze nieuwbouw in Balk was de ontwerpopgave uit het beeldkwaliteitsplan dat er op deze locatie een appartementengebouw in boerderijvorm moest worden gerealiseerd, maar dan wel op eigentijdse wijze ingevuld. Met deze opdracht van corporatie Wonen Zuidwest Friesland zijn we aan de slag gegaan. Door de dakvlakken van het ‘voorhuis’ te voorzien van een andere dakhelling dan de dakvlakken van de ‘deel’ ontstaat een gevelbeeld met een knipoog naar de traditionele stelpboerderij. Het was binnen deze bijzondere hoofdvorm mogelijk om 13 huurappartementen te realiseren, alle in een levensloopbestendige uitvoering en voorbereid op toekomstige zorgverlening aan de bewoners.

OVERZICHT WONEN

Facebook