DE HIMMEN SNEEK

In Sneek hebben wij voor het christelijk speciaal onderwijs SO Fryslan het bestaande schoolgebouw grootschalig uitgebreid en verbouwt tot een brede school voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Het gebouw heeft de beschikking over de benodigde groepsruimten en ruimten voor specifiek praktijkonderwijs zoals o.a. een restaurant, een grootkeuken, lokalen voor techniek, groen, verzorging, huishoudkunde etc. Tevens is er een binnensportaccommodatie met bijbehorende kleed- en sanitaire ruimten aanwezig. In de nieuwe Brede School zijn naast de Piet Bakkerschool ook het specialistische kinderdagcentrum “It Mearke” en Wille! Speciale Kinderopvang gehuisvest. Het gebouw heeft een oppervlak van ca 2700 m2.

OVERZICHT LEREN

Facebook