DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEID IS MEER DAN EEN MILIEUVRAAGSTUK

Graag gaan wij samen met u op weg naar de toekomst. Daarbij kiezen wij voor de duurzame route. Duurzaam omgaan met onze omgeving is voor ons een vanzelfsprekende randvoorwaarde. De invulling van het begrip duurzaamheid kent velerlei vormen.

Een gebouw zodanig ontwikkelen dat het geschikt is voor een lange periode van gebruik, een gebouw zo flexibel dat het vele gebruiksmogelijkheden bied, een gebouw zodanig uitvoeren dat er sprake is van minimaal energiegebruik, een bestaand gebouw aanpassen aan een nieuwe gebruiksvorm, het zijn slechts enkele voorbeelden van het begrip duurzaamheid.

In een reeks aan projecten met hele verschillende programma’s hebben wij hier de nodige kennis en ervaring over ontwikkeld. Hergebruik, levensloopbestendigheid, aanpasbaarheid, energiezuinigheid, flexibiliteit, installatietechnieken, vraag ons naar de praktijkvoorbeelden.

Dit alles voor een duurzame toekomst en een gezonde exploitatie.

CONCEPTEN TESTEMONIAL 

Facebook