IJLST, FYSIOTHERAPIE WYMBRITS

Op een goed bereikbare nieuwe locatie hebben wij voor FysioWymbrits een modern geoutilleerde fysiopraktijk met 4 behandelruimten, een royale oefenzaal, kantoor-, wacht- en kleedruimten gerealiseerd.
De hoofdentree en de oefenzaal zijn verbijzonderd door juist daar de dakvorm schuin op te laten lopen. De doorlopende daklijn is bekleed met een onderhoudsarm aluminium zetwerk. De gevels zijn opgebouwd uit een enigszins genuanceerde donkerrode baksteen in combinatie met een grijze voeg en kozijnen welke in grijze tint zijn uitgevoerd. Ter plaatse van de oefenzaal zijn de verticale metselwerkdelen in een witte gevelsteen opgetrokken.

OVERZICHT WERKEN
Facebook