Heeg trots op nieuw watersportcentrum

Bron:Leeuwarder Courant.

Watersporters in Heeg zijn verenigd in een nieuw onderkomen, pal aan de Hegemer Mar. Hans Wiegel verrichtte de openingshandeling.

Honderden belangstellenden wonen de opening bij van It Sylhûs, het gezamenlijke gebouw van de Stichting Friese Tjottervloot (SFT) en Watersportvereniging Heeg (WSH) bij. Ze zien hoe de klassieke Tjottervloot met genodigden, onder aanvoering van het Statenjacht, komt aanvaren vanuit het dorpscentrum.

,,Geweldig toch?’’, zegt een van de schippers. Een karakteristiek gezicht met een lange baard waar meestal een flinke sigaar uitsteekt. Het is de 71-jarige Jan Lopik, die al vanaf zijn vijftiende bij de tjottervloot betrokken is. ,,Dit streelt mijn hart’’, zegt hij.

,,Kijk eens’’, vervolgt Lopik, ,,op die tjotter, de Reidomp, ben ik ooit als instructeur begonnen. En ik verwacht dat we op deze nieuwe plek, waar veel jeugdzeilers actief zijn, ook weer nieuwe generaties kunnen kunnen opwarmen om te varen met tjotters.’’ Dat is nog niet zo eenvoudig, stelt Lopik, onder meer vanwege de aanwezige zwaarden, ,,maar wie met een tjotter kan zeilen, kan overal mee zeilen.’’

Geen Willem Alexander

Zo’n veertig vrijwilligers bouwden het onderkomen in ongeveer negenduizend manuren, onder leiding van bouwkundige Rob van Roessel – ook al jaren verbonden aan beide verenigingen – en twee timmerlieden. Aanvankelijk was koning Willem Alexander gevraagd voor de opening, maar die zegde af. Wiegel hapte wel toe en mag daarom met een druk op de knop de scheepshoorn laten blazen. Daarna glijdt, bij wijze van opening, een zestienkwadraat, vanaf een 5 meter hoge glijbaan het water in. Naast Wiegel, die onder meer de vrijwilligers roemt en dweilorkest De Heegemer Dekdweilers tevergeefs oproept om het Friese volkslied in te zetten, voeren verschillende prominenten het woord, onder wie wethouder Gea Akkerman en gedeputeerde Michiel Schrier.

Het clubhuis van beide verenigingen zit op de eerste verdieping van het nieuwe gebouw, daaronder is een opslagruimte voor de WSH en er zijn drie schiphuizen en een werkplaats voor de negen tjotters en het Friese jacht van de SFT. Ook het naastgelegen recreatieterrein van Dorpsbelang Heeg is vernieuwd en de passantenhaven is verdiept en in oppervlakte verdubbeld.

Ook de drie kinderen van ‘heit en mem Piersma’ – een begrip in het dorp – waren aanwezig. Heit en mem, zo werden ze door alle watersporters genoemd, dreven na de oorlog (tot 1977) een jeugdherberg, It Beaken, en een zeilschool met aanvankelijk vier Tjotters.

Platbodems bij elkaar

,,Het ging heit en mem niet alleen om het zeilen’’, vertelde een geëmotioneerde dochter Jikkie Piersma, ,,maar ook om mensen bij elkaar te brengen, met respect voor elkaar. Dan kun je idealen realiseren. Hier mogen jullie ongelofelijk trots op zijn.’’

Eind 2008 vond de Nederlandse Jeugdherbergcentrale, inmiddels omgedoopt tot Stay Okay, dat de tjotters niet meer in het concept pasten. Ze raakten ze verspreid over verschillende werven. In 1996 werd de Stichting Friese Tjottervloot opgericht om de vloot te behouden en te promoten. Nu zijn de platbodems weer bij elkaar gebracht.

De watersporters van WSH, waren eerder in het dorpshart gevestigd en zijn vooral blij dat ze vanaf de nieuwe locatie voortaan direct het meer op kunnen. ,,Het is een gouden locatie’’, stelt WSH-voorzitter Maarten Stuurman. ,,De afgelopen twee jaar is er hard voor geknokt en er zijn ook wel eens woorden gevallen, maar nu is het tijd om er van te gaan genieten.’’

Aan het eind van de ceremonie krijgt Wiegel alsnog zijn zin . ,,Frysk bloed tsjoch op!’’, zingen de aanwezigen uit volle borst. ,,Wol no ris brûze en siede en bûnzje troch ús ieren om!’’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Facebook