Doltewal herstructurering

WORKUM, HERSTRUCTURERING

Als belangrijk onderdeel van het Masterplan Workum staat hiervan de herstructurering en herontwikkeling van de Doltewâl beschreven.

De ambitie van dit onderdeel is om de uitstraling van de huidige kade/oever te verbeteren met een ruimtelijke kwaliteit die refereert aan Workum. Het moet een herkenbare passantenkade worden waar gasten welkom zijn en alle noodzakelijke voorzieningen aanwezig zijn.
Onderdeel van het plan is de nieuwbouw van 15 appartementen en 12 grondgebonden woningen. Ook worden 16 bestaande huurwoningen gerevitaliseerd. Het inrichtingsplan zal in samenwerking met omwonenden, Plaatselijk Belang Workum en de woningstichting worden uitgewerkt.

OVERZICHT WONEN

Facebook