Westermarskoalle Joure

OBS WESTERMARSKOALLE JOURE

Doelstelling was om met deze revitalisering van het bestaande schoolgebouw met name ook een verbetering van het binnenklimaat en van de buitenschil te realiseren. Door het aanbrengen van een goed werkend ventilatiesysteem en van nieuwe puien met geïsoleerde beglazing in combinatie met het isoleren van de dichte buitenschil van het gebouw is er een duidelijke verbetering van de bestaande situatie opgetreden.
Het schoolgebouw is aan de E.A. Borgerstraat voorzien van een nieuwe hoofdentree. Vanaf de straatzijde is hier een nieuwe toegang gecreëerd zodat voor een ieder duidelijk is waar de hoofdentree van het gebouw is gesitueerd en hoe deze te bereiken.
Alle groepsruimten en het speellokaal zijn voorzien van nieuwe aluminium kozijnen welke de school vanaf de omgeving een geheel nieuwe, verfrissende uitstraling geven met de nodige extra accentkleuren in de gevelvlakken. De overige bestaande kozijnen van het gebouw zijn tevens vervangen door nieuwe kozijnen.
Met dit nieuwe kleurrijke uiterlijk is er een school ontstaan met een geheel nieuwe uitstraling. De variatie in kleuren staat symbool voor de diversiteit aan leerlingen binnen de school.

OVERZICHT LEREN

Facebook