WERKWIJZE

Na een eerste, oriënterend gesprek inventariseren wij uw wensen. Uw dromen en wensen worden door ons uitgewerkt tot een programma van eisen. Dit vormt onze basis voor de verdere planvorming. In alle fasen van de  ontwikkeling van het ontwerp tot een tastbaar bouwwerk is onderlinge communicatie tussen u en ons daarbij van groot belang.

Na overeenstemming over het ontwerp worden uw plannen verder in detail uitgewerkt. Bestektekeningen, aanvragen van vergunningen, projectbegeleiding en rapportages zijn een wezenlijk onderdeel van ons takenpakket. Tevens helpen wij u graag bij de begeleiding van (bestemmingsplan)procedures of verkrijging van bijv. een milieuvergunning.

Bij gecompliceerde opdrachten werken wij nauw samen met adviesbureaus op het gebied van geluid, milieu, installaties en constructies.
Van initiatief tot eindoplevering en nazorg, u kunt rekenen op onze betrokkenheid en professionele begeleiding.

Bekijk hier wat Zijlstra Architecten voor u kan betekenen.

Onze voorwaarden:
Standaardvoorwaarden Rechtsverhouding1997 (SR97)

DNR2011 (aangepast juli 2013)
Toelichting op DNR2011


VISIE EN MISSIE 
RUIMTELIJKE VISIE

Facebook