SBO WETTERWILLE SNEEK

Sbo Wetterwille is een school voor speciaal basisonderwijs in Sneek. Op deze locatie is huisvesting gerealiseerd voor 2 sbo vestigingen op één nieuwe locatie (ca 2500 m2) in combinatie met specialistische kinderopvang, een kennisexpertisecentrum en gespecialiseerde jeugdzorg. Al deze functies zijn ondergebracht in een transparant, licht en luchtig gebouw met een vrolijke uitstraling, lespleinen en grote buitenspeelruimten.

OVERZICHT LEREN
Facebook