WONINGEN WYLDEHORNE JOURE

Op basis van de randvoorwaarden uit het gemeentelijke beeldkwaliteitsdocument is een mix ontwikkeld van 68 rij- en halfvrijstaande woningen met gevarieerd klassiek gevelbeeld en verzorgde uitstraling. Het betreft hier zowel koop- als huurwoningen. Ook de erfafscheidingen richting openbaar gebied zijn onderdeel van het totale ontwerpproces.

Facebook