ZORG

ZORG VOOR DE TOEKOMST

In een steeds veranderende zorgmaatschappij speelt architectuur meer en meer een grotere rol en hebben architectuur en gezondheidszorg steeds meer invloed op elkaar.  Een zorgvuldige afstemming op de verschillende vormen van zorg, de wensen van de zorg(af)nemer en de daarop afgestemde behandel- en of werkwijze vergt van alle betrokken partijen een optimale inspanning. De rol van architectuur is daarbij mee bepalend.

Een goed ontwerp leidt tot een goed functionerend zorggebouw en draagt bij aan hoe de zorgverlening georganiseerd wordt en hoe processen ingericht kunnen worden. Hoe een zorggebouw wordt ervaren is mede bepalend voor het verbeteren van het welzijn van de patiënten en gebruikers en draagt bij aan het werkplezier van zorgverleners en ondersteunend personeel.

Daarbij is het behoud van een eigen identiteit en het toepassen van duurzame materialen voor ons van essentieel belang. Bovenal wil Zijlstra Architecten een zorggebouw ontwerpen dat ook toekomstige veranderingen in de zorg moeiteloos kan opnemen en zo mogelijk op lange termijn ook voor geheel andere doeleinden kan worden gebruikt.

De zorggebouwen die Zijlstra Architecten de afgelopen jaren heeft gerealiseerd, variëren van complexere combinatiegebouwen met verschillende zorgaanbieders en appartementen tot een appartementenboerderij voor jongeren met een lichamelijke beperking tot een groepswoonkamer ten behoeve van psychogeriatrische-afdeling.

RUIMTELIJKE VISIEOVERZICHT ZORG

Facebook