Disclaimer

 

Zijlstra Architecten
De mens centraal
Oog voor duurzaamheid
Meer dan 50 jaar ervaring
Particulier én zakelijk

Disclaimer

Op deze pagina vindt je de disclaimer van www. zijlstra-architecten.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Zijlstra Architecten. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Algemeen

Data en informatie op de website van Zijlstra Architecten is alleen beschikbaar voor informatieve doeleinden. Het is niet toegestaan om de data en informatie van deze website voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Geen garantie op juistheid

Zijlstra Architecten streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden on het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

In het geval links tot stand worden gebracht met andere sites is Zijlstra Architecten niet aansprakelijk voor het bestaan, de inhoud en de beschikbaarheid van deze andere sites. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Zijlstra Architecten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site noch schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van deze websites. 

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.zijlstra-architecten.nl op deze pagina.