Bouwen met de menselijke maat

Al meer dan 50 jaar maken wij voor onze opdrachtgevers unieke ontwerpen die perfect bij hen passen. Hoe doen we dat? Door optimaal gebruik te maken van onze tools: goed kunnen luisteren naar de klant, passie voor ons vak, ruime ontwerp ervaring, kennis en deskundigheid en een behoorlijke portie Friese nuchterheid. Daarmee zijn we in staat om jullie dromen waar te maken. Een tastbaar bouwwerk met karakter en ingebed in de omgeving! Elke keer weer is dat de mooiste uitdaging die jullie ons kunnen bieden!

Neem contact op

Zijlstra Architecten
De mens centraal
Oog voor duurzaamheid
Meer dan 50 jaar ervaring
Particulier én zakelijk

Onze diensten

Je wilt ervan op aan kunnen dat jullie project vlekkeloos verloopt én dat jullie (woon)wensen worden gerealiseerd? Wij zijn al ruim 50 jaar je betrouwbare partner in het totale bouwproces en met onze werkwijze ontzorgen wij jullie vanaf initiatief fase tot eindoplevering.

 • Dromen vertalen in een prikkelend ontwerp

  Eerste ideeën ontstaan op de meest bijzondere tijden en plaatsen. Net zo lang puzzelen en combineren tot uiteindelijk een passende oplossing is ontstaan. Ten grondslag aan een concept ligt altijd de visie van ons bureau: “De mens staat centraal”

  Meer informatie
 • Verbeelden van jullie droom

  Vanuit de eerste ontwerpschetsen gaan we vervolgens samen met jullie verdere ontwerpkeuzes maken zodat duidelijk wordt welke ontwerpoplossing het beste bij jullie past.

   

  Meer informatie
 • Van droom naar werkelijkheid

  De grote lijnen van het ontwerp zijn bekend, tijd voor de volgende stap: op naar het Definitief Ontwerp van je nieuwe woning, de verbouw van jullie school of van het nieuwe bedrijfspand! 

  Meer informatie
 • De bouw voorbereiden

  Op haar eigen manier lijkt bouwen een beetje op koken: je moet het recept met de juiste ingrediënten gebruiken om het lekkerste resultaat te krijgen! Wij bedenken het perfecte recept voor de bouwer. Voor het ideale recept maken wij dan een een bouwbestek en bestektekeningen van het ontwerp.

  Meer informatie
 • Betrokkenheid!

  Een project waar we aan beginnen, maken we natuurlijk ook graag af. Vandaar dat we het ook op prijs stellen om betrokken te blijven bij de werkelijke realisatie. De details van de uitvoering bepalen tenslotte het eindresultaat.

  Meer informatie
bedrijfsgebouwen villa’s scholen winkels kantoren woningen
bedrijfsgebouwen villa’s scholen winkels kantoren woningen

Voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers realiseren wij unieke ontwerpen, elk met een eigen karakter!

Werkveld

Wij zijn actief in alle sectoren van de bouwbranche:

Particuliere en projectmatige woningbouw, de sociale huursector, herstructurering van bestaande woonwijken, verbouw, renovatie en restauratie van bestaande panden, de zorgsector, recreatiewoningen en -parken, het onderwijs, reguliere utiliteitsbouw in de vorm van bedrijfspanden, wij zijn in vele verschillende disciplines werkzaam.

Deze brede scoop en ervaring zorgt ervoor dat jullie van initiatieffase tot eindoplevering en nazorg verzekerd zijn van onze specifieke kennis, betrokkenheid en professionele begeleiding.

Graag geven wij op een duurzame wijze vorm aan jullie dromen. De maakbaarheid van jullie dromen vraagt ook om de nodige realiteit. Als nuchtere Friezen weten we precies hoe we daar mee om moeten gaan. Alle eisen die er aan een bouwwerk gesteld worden, worden door ons op de juiste wijze ingevuld.

Rudolf Zijlstra

Verder praten over jouw bouwplannen?

Kom dan eens bij ons langs. Onder genot van een kop koffie gaan we graag met je in gesprek. Een 1e afspraak is altijd vrijblijvend.

Hoe wil je wonen?

Je wilt ervan op aan kunnen dat je project vlekkeloos verloopt én dat je woonwensen worden gerealiseerd? In deze uitdagende omgeving zijn wij je betrouwbare partner. Jouw wensen vormen onze basis voor de ontwikkeling van de meest optimale ontwerpoplossing met haar eigen unieke karakter.

Altijd uniek

Dat woningbouw niet kleurloos en recht-toe-recht-aan hoeft te zijn spreekt voor ons voor zich. Zowel voor de sociale huursector als voor de koopsector bedenken wij passende, niet alledaagse ontwerpoplossingen. In divers gerealiseerd werk stonden specifieke wooneisen, duurzaamheid, opwaardering en kwaliteitsverbetering hoog op de prioriteitenlijst.

Ook renovatie & restauratie

Naast nieuwbouw zijn wij ook actief in de renovatie- en restauratiesector. Beide sectoren vergen een zeer specifieke ervaring waarbij de bestaande omgeving zowel mogelijkheden als beperkingen biedt.

Altijd op maat

In alle gevallen staan de wensen en woonbehoeften van jou, de gebruiker, centraal. Graag verrassen wij je met onze ideeën.

Neem contact op

Geïnspireerd werken

Denkt je aan nieuwbouw of uitbreiding van je pand? Zijlstra Architecten heeft ruim 55 jaar ervaring met de realisatie van vele vormen van werkomgevingen voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers uit o.a. industrie-, transport-, overheid-, profit-, non-profit- en zorgsector.

Op maat voor jou

Elke organisatie heeft haar eigen specifieke wensen, eisen en kenmerken. Naast noodzakelijke grootte, aantal werkplekken en uitstraling zijn er nog legio bedrijfsspecifieke kenmerken die wij graag met je in het ontwerpproces mee laten wegen.

Logistiek & functioneel

Samen met jou zoeken wij naar de juiste functionele en logistieke oplossingen voor je bedrijfsproces. Hierbij putten wij uit een schat aan kennis en ervaring, vergaard tijdens reeds eerder gerealiseerde projecten. Voorbeelden hiervan zijn uitgekiende oplossingen voor werkprocessen in o.a. kantoorgebouwen, winkels, de voedingsmiddelen- industrie, garage- en transportbedrijven.

Jouw uitstraling

Hierbij vormt de uitstraling van jouw pand een essentieel onderdeel van jouw bedrijfspresentatie. Door te kiezen voor specifieke maatwerkontwerpoplossingen, een passende vormentaal en materialisering vertelt het zowel door gevelbeeld als interieur een eigen verhaal, jóuw verhaal.
Zijlstra Architecten gaat graag met je op zoek naar jouw inspirerende werkomgeving,

Neem contact op

Zorg voor de toekomst

In een steeds veranderende zorgmaatschappij speelt architectuur meer en meer een grotere rol en hebben architectuur en gezondheidszorg steeds meer invloed op elkaar.  Een zorgvuldige afstemming op de verschillende vormen van zorg, de wensen van de zorg(af)nemer en de daarop afgestemde behandel- en of werkwijze vergt van alle betrokken partijen een optimale inspanning. De rol van architectuur is daarbij mee bepalend.

Voor een beter welzijn

Een goed ontwerp leidt tot een goed functionerend zorggebouw en draagt bij aan hoe de zorgverlening georganiseerd wordt en hoe processen ingericht kunnen worden. Hoe een zorggebouw wordt ervaren is mede bepalend voor het verbeteren van het welzijn van de patiënten en gebruikers en draagt bij aan het werkplezier van zorgverleners en ondersteunend personeel.

Jouw eigen identiteit

Daarbij is het behoud van een eigen identiteit en het toepassen van duurzame materialen voor ons van essentieel belang. Bovenal wil Zijlstra Architecten een zorggebouw ontwerpen dat ook toekomstige veranderingen in de zorg moeiteloos kan opnemen en zo mogelijk op lange termijn ook voor geheel andere doeleinden kan worden gebruikt.

In alle soorten & maten

De zorggebouwen die Zijlstra Architecten de afgelopen jaren heeft gerealiseerd, variëren van complexere combinatiegebouwen met verschillende zorgaanbieders en appartementen tot een appartementenboerderij voor jongeren met een lichamelijke beperking tot een groepswoonkamer ten behoeve van psychogeriatrische-afdeling.

Neem contact op

Een ontmoetingsplek is meer dan een gesprek

Veelzijdigheid kenmerkt ons bureau. Altijd op zoek naar nieuwe, slimme en haalbare oplossingen voor complexe vraagstukken die ons door jullie worden voorgelegd.

Multifunctioneel

Bij de realisatie van dorpshuizen en multifunctionele centra komt deze veelzijdigheid goed van pas. Een goede balans weten te vinden in het vaak complexe programma bij deze vormen van huisvesting is onze kracht.

Dorpshuizen architect

Al jarenlang zijn wij als bureau dan ook betrokken bij de realisatie van dorpshuizen en multifunctionele centra, en staan wij besturen en gebruikers bij in hun zoektocht naar het meest optimale resultaat.

Optimaal functioneren

Het optimale ontwerp biedt ruimte aan alle gebruikers om zo prettig mogelijk te kunnen functioneren. In de afgelopen 50 jaar hebben wij hier een brede ervaring in opgebouwd. Denk aan multifunctionele centra, jeugdhonken maar ook bijvoorbeeld kerken of maneges. Van klein tot groot, van bijzonder verrassend tot functioneel erg complex. Altijd met het gewenste resultaat centraal. Zijlstra Architecten bedenkt voor jullie de passende oplossing.

Neem contact op

Uitdagend onderwijs

Op zoek naar een uitdagende leeromgeving voor jullie leerlingen? Graag vergezellen wij jullie op de zoektocht naar de voor jullie meest optimale vorm van huisvesting.

Groei als basis

Onze visie op uitdagend onderwijs is gebaseerd op de voorwaarde dat er sprake is van een aantrekkelijke en uitnodigende leer- en leefomgeving die kinderen en begeleiders de ruimte biedt om zichzelf te ontwikkelen en zo letterlijk en figuurlijk te kunnen groeien.

Op maat

Daarvoor is het noodzakelijk om de juiste omstandigheden te creëren. Een op maat gesneden, flexibel invulbare, toekomstgerichte, goed te exploiteren en duurzame vorm van huisvesting is daarbij een belangrijke randvoorwaarde die onze ontwerpopdracht mede bepaald. Samen met jullie ontwikkelen wij een gebouw met een klimaat waarin al deze aspecten optimaal worden behartigd. Essentieel in dit proces is onze onderlinge samenwerking.

Onze werkwijze werkt

Zowel bij nieuwbouw van (brede) scholen als bij aanpassing van bestaande scholen hanteren wij deze werkwijze. Dat deze methode als erg positief wordt gewaardeerd, wordt bewezen door vele projecten die we al op deze wijze hebben mogen realiseren.

Neem contact op