LEREN

UITDAGEND ONDERWIJS
Op zoek naar een uitdagende leeromgeving voor uw leerlingen?

Graag vergezellen wij u op de zoektocht naar de voor u meest optimale vorm van huisvesting.
Onze visie op uitdagend onderwijs is gebaseerd op de voorwaarde dat er sprake is van een aantrekkelijke en uitnodigende leer- en leefomgeving die kinderen en begeleiders de ruimte biedt om zichzelf te ontwikkelen en zo letterlijk en figuurlijk te kunnen groeien.

Daarvoor is het noodzakelijk om de juiste omstandigheden te creëren. Een op maat gesneden, flexibel invulbare, toekomstgerichte, goed te exploiteren en duurzame vorm van huisvesting is daarbij een belangrijke randvoorwaarde die onze ontwerpopdracht mede bepaald. Samen met u ontwikkelen wij een gebouw met een klimaat waarin al deze aspecten optimaal worden behartigd. Essentieel in dit proces is onze onderlinge samenwerking

Zowel bij nieuwbouw van (brede) scholen als bij aanpassing van bestaande scholen hanteren wij deze werkwijze. Dat deze methode als erg positief wordt gewaardeerd, wordt bewezen door vele projecten die we al op deze wijze hebben mogen realiseren.

Facebook