Zijlstra Architecten

A7 aquaduct / voorstel voor snelle heropening

Branches
Recreatie
Werken
Wonen
Vragen over dit project? Neem contact op

Afsluiting

Door de huidige afsluiting van het Prinses Margriet aquaduct in de A7 ondervindt het verkeer grote hinder. Daarnaast zorgt deze afsluiting ook voor veel overlast voor de directe omgeving: het verkeer zoekt alternatieve routes die nu voor extra verkeersdrukte en onveilige situaties op de secundaire wegen zorgt. De laatste berichtgeving is dat de snelweg minimaal een half jaar afgesloten blijft. Voor alle ondernemers in onze regio een onverteerbare tijdspanne.

Denken in oplossingen.

Wij denken aan een snellere oplossing voor de doorstroming van het verkeer door het aquaduct. We hebben een 1e voorlopige studie op papier gezet die daar voor zou kunnen zorgen: ons idee is om de gehele tunnelbak zodanig te ballasten en aan te passen dat het snel mogelijk wordt om van beide kanten toch 1 rijbaan door het aquaduct te kunnen leiden. Er is aan beide zijden ruimte genoeg om het verkeer ruim van te voren van 2 rijbanen naar 1 rijbaan te laten ritsen en het verkeer daarna met een snelheidsbeperking door het aquaduct te laten rijden.
Deze situatie kan dan ook voor wat langere tijd in stand blijven, terwijl het verkeer toch doorgang kan vinden. In deze periode kan dan het werkelijke probleem aan het aquaduct worden aangepakt door aan de buitenzijde van de segmenten een aanpassing te maken die het op z’n plek houden van het gehele aquaduct garandeert. We hebben in 10 plaatjes de verschillende stappen van deze oplossing verbeeld.

Idee

We pretenderen niet een geheel constructief uitgewerkte oplossing te hebben. Bovendien is het niet zo dat onze oplossing als vervanger van de huidige ankers zou moeten fungeren. Het mag best een combinatie van de ankers en de extra ballast zijn. 

Doel

Voornaamste doel van onze oplossing is om te laten zien hoe je een oplossing kunt realiseren die snel toe te passen is zonder dat er allerlei bouwkundige/constructieve werkzaamheden moet uitvoeren voordat het verkeer er weer langs zou kunnen.

Met ons idee maak je gebruik van wat er nu al is, en laat je het verkeer op aangepaste wijze en via 1 rijbaan toch doorstromen. Daarmee zijn alle bijkomende problemen in de omgeving (verkeersoverlast, zwakke bruggen, opening vaarseizoen enz) ineens niet meer relevant voor de doorstroming van het snelwegverkeer.

Kern van de oplossing

Het snelwegverkeer op de snelweg houden, tijdig laten ritsen tot 1 rijbaan met verkeer en dan met aangepaste snelheid door de tunnelbak heen. Dat is de kern van deze opgave: een snelle oplossing voor het snelweg verkeer realiseren.
De technische aanpassing vergt vast meer tijd dan we nu kunnen bedenken, maar als we die voornamelijk buiten de tunnelbak kunnen uitvoeren, heeft dat ook weinig impact op de doorstroming.

Artikel in LC 4-1-2023

Grote voordelen.

De grote voordelen van deze oplossing zijn dat het snelwegverkeer blijft op de plek die daar geschikt voor is en dat de secundaire wegen weer worden ontlast. Ook is het openen van de bruggen in het komende vaarseizoen dan geen extra vertragende factor meer. Dat het idee natuurlijk technisch verder zal moeten worden uitgezocht is duidelijk, maar de voordelen voor zowel het snelwegverkeer als voor de omgeving zijn overduidelijk.

Voorgelegd aan Rijkswaterstaat

Het voorstel is via de sociale media breed gedeeld en zorgt voor veel reacties. Daardoor blijkt duidelijk dat deze stremming veel mensen en bedrijven treft. De noodzaak voor een snelle (aangepaste) oplossing is erg gewenst. 

Het plan ligt nu ter beoordeling ook bij Rijkswaterstaat. We wachten hun verdere berichten af. Ook de Gemeente Sudwest Fryslan, de Gemeente De Fryske Marren en de Provincie Fryslan hebben het voorstel ontvangen. We hopen op een snelle oplossing, deze is tenslotte in ons aller belang.

#stremming #A7 #aquaduct #moetsnelweeropen  #denkeninoplossingen