Onze projecten

Zijlstra Architecten

Onze projecten

Hierboven een selectie van de door ons ontworpen en gerealiseerde projecten. Stuk voor stuk unieke ontwerpen. 

Hoe wil je wonen?

Je wilt ervan op aan kunnen dat je project vlekkeloos verloopt én dat je woonwensen worden gerealiseerd? In deze uitdagende omgeving zijn wij je betrouwbare partner. Jouw wensen vormen onze basis voor de ontwikkeling van de meest optimale ontwerpoplossing met haar eigen unieke karakter.

Altijd uniek

Dat woningbouw niet kleurloos en recht-toe-recht-aan hoeft te zijn spreekt voor ons voor zich. Zowel voor de sociale huursector als voor de koopsector bedenken wij passende, niet alledaagse ontwerpoplossingen. In divers gerealiseerd werk stonden specifieke wooneisen, duurzaamheid, opwaardering en kwaliteitsverbetering hoog op de prioriteitenlijst.

Ook renovatie & restauratie

Naast nieuwbouw zijn wij ook actief in de renovatie- en restauratiesector. Beide sectoren vergen een zeer specifieke ervaring waarbij de bestaande omgeving zowel mogelijkheden als beperkingen biedt.

Altijd op maat

In alle gevallen staan de wensen en woonbehoeften van jou, de gebruiker, centraal. Graag verrassen wij je met onze ideeën.

Neem contact op

Geïnspireerd werken

Denkt je aan nieuwbouw of uitbreiding van je pand? Zijlstra Architecten heeft ruim 55 jaar ervaring met de realisatie van vele vormen van werkomgevingen voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers uit o.a. industrie-, transport-, overheid-, profit-, non-profit- en zorgsector.

Op maat voor jou

Elke organisatie heeft haar eigen specifieke wensen, eisen en kenmerken. Naast noodzakelijke grootte, aantal werkplekken en uitstraling zijn er nog legio bedrijfsspecifieke kenmerken die wij graag met je in het ontwerpproces mee laten wegen.

Logistiek & functioneel

Samen met jou zoeken wij naar de juiste functionele en logistieke oplossingen voor je bedrijfsproces. Hierbij putten wij uit een schat aan kennis en ervaring, vergaard tijdens reeds eerder gerealiseerde projecten. Voorbeelden hiervan zijn uitgekiende oplossingen voor werkprocessen in o.a. kantoorgebouwen, winkels, de voedingsmiddelen- industrie, garage- en transportbedrijven.

Jouw uitstraling

Hierbij vormt de uitstraling van jouw pand een essentieel onderdeel van jouw bedrijfspresentatie. Door te kiezen voor specifieke maatwerkontwerpoplossingen, een passende vormentaal en materialisering vertelt het zowel door gevelbeeld als interieur een eigen verhaal, jóuw verhaal.
Zijlstra Architecten gaat graag met je op zoek naar jouw inspirerende werkomgeving,

Neem contact op

Zorg voor de toekomst

In een steeds veranderende zorgmaatschappij speelt architectuur meer en meer een grotere rol en hebben architectuur en gezondheidszorg steeds meer invloed op elkaar.  Een zorgvuldige afstemming op de verschillende vormen van zorg, de wensen van de zorg(af)nemer en de daarop afgestemde behandel- en of werkwijze vergt van alle betrokken partijen een optimale inspanning. De rol van architectuur is daarbij mee bepalend.

Voor een beter welzijn

Een goed ontwerp leidt tot een goed functionerend zorggebouw en draagt bij aan hoe de zorgverlening georganiseerd wordt en hoe processen ingericht kunnen worden. Hoe een zorggebouw wordt ervaren is mede bepalend voor het verbeteren van het welzijn van de patiënten en gebruikers en draagt bij aan het werkplezier van zorgverleners en ondersteunend personeel.

Jouw eigen identiteit

Daarbij is het behoud van een eigen identiteit en het toepassen van duurzame materialen voor ons van essentieel belang. Bovenal wil Zijlstra Architecten een zorggebouw ontwerpen dat ook toekomstige veranderingen in de zorg moeiteloos kan opnemen en zo mogelijk op lange termijn ook voor geheel andere doeleinden kan worden gebruikt.

In alle soorten & maten

De zorggebouwen die Zijlstra Architecten de afgelopen jaren heeft gerealiseerd, variëren van complexere combinatiegebouwen met verschillende zorgaanbieders en appartementen tot een appartementenboerderij voor jongeren met een lichamelijke beperking tot een groepswoonkamer ten behoeve van psychogeriatrische-afdeling.

Neem contact op

Een ontmoetingsplek is meer dan een gesprek

Veelzijdigheid kenmerkt ons bureau. Altijd op zoek naar nieuwe, slimme en haalbare oplossingen voor complexe vraagstukken die ons door jullie worden voorgelegd.

Multifunctioneel

Bij de realisatie van dorpshuizen en multifunctionele centra komt deze veelzijdigheid goed van pas. Een goede balans weten te vinden in het vaak complexe programma bij deze vormen van huisvesting is onze kracht.

Dorpshuizen architect

Al jarenlang zijn wij als bureau dan ook betrokken bij de realisatie van dorpshuizen en multifunctionele centra, en staan wij besturen en gebruikers bij in hun zoektocht naar het meest optimale resultaat.

Optimaal functioneren

Het optimale ontwerp biedt ruimte aan alle gebruikers om zo prettig mogelijk te kunnen functioneren. In de afgelopen 50 jaar hebben wij hier een brede ervaring in opgebouwd. Denk aan multifunctionele centra, jeugdhonken maar ook bijvoorbeeld kerken of maneges. Van klein tot groot, van bijzonder verrassend tot functioneel erg complex. Altijd met het gewenste resultaat centraal. Zijlstra Architecten bedenkt voor jullie de passende oplossing.

Neem contact op

Uitdagend onderwijs

Op zoek naar een uitdagende leeromgeving voor jullie leerlingen? Graag vergezellen wij jullie op de zoektocht naar de voor jullie meest optimale vorm van huisvesting.

Groei als basis

Onze visie op uitdagend onderwijs is gebaseerd op de voorwaarde dat er sprake is van een aantrekkelijke en uitnodigende leer- en leefomgeving die kinderen en begeleiders de ruimte biedt om zichzelf te ontwikkelen en zo letterlijk en figuurlijk te kunnen groeien.

Op maat

Daarvoor is het noodzakelijk om de juiste omstandigheden te creëren. Een op maat gesneden, flexibel invulbare, toekomstgerichte, goed te exploiteren en duurzame vorm van huisvesting is daarbij een belangrijke randvoorwaarde die onze ontwerpopdracht mede bepaald. Samen met jullie ontwikkelen wij een gebouw met een klimaat waarin al deze aspecten optimaal worden behartigd. Essentieel in dit proces is onze onderlinge samenwerking.

Onze werkwijze werkt

Zowel bij nieuwbouw van (brede) scholen als bij aanpassing van bestaande scholen hanteren wij deze werkwijze. Dat deze methode als erg positief wordt gewaardeerd, wordt bewezen door vele projecten die we al op deze wijze hebben mogen realiseren.

Neem contact op

Rudolf Zijlstra

Verder praten over jouw bouwplannen?

Kom dan eens bij ons langs. Onder genot van een kop koffie gaan we graag met je in gesprek. Een 1e afspraak is altijd vrijblijvend.